Nederlands

THOST Project Management The Netherlands B.V.
Boompjes 40 | 3011 XB Rotterdam
+31 10 79 86 973
Rotterdam@thost.nl

Vindplaatsen bepalen de projectlocatie

Wat hebben goud, palmolie en ethanol gemeenschappelijk? Ze dienen als voorbeeld voor de groep grondstoffen, olie en gas. Als bedrijven waardevolle bodemschatten willen winnen, worden ze al naar gelang de vindplaats met diverse en veelzijdige uitdagingen geconfronteerd – dat kunnen bijzondere klimatologische omstandigheden, politieke risico's, bijzondere veiligheidsvereisten of het gebruik van prijzige grote apparaten zijn. Als gevolg van deze veelzijdige risico's hebben klanten voor de locaties waarop ze in de toekomst grondstoffen willen winnen, behoefte aan omvattende en lokale projectcontrolling. Onze experts ter plaatse kunnen dan ook het succes van een dergelijk project op de lange termijn waarborgen.

Meer informatie

Grondstoffen, olie & gas

Wij beschikken over gefundeerde kennis van de branche – Met ons uitgebreide dienstenaanbod ondersteunen wij uw individuele project met een hoge mate aan vakkennis en adviescompetentie en bieden u talloze expertdiensten als aanvulling op onze standaard diensten op het gebied van projectmanagement.

Branche-expertise

Geselecteerde referenties

bieden als voorbeelden een inkijkje in de veelzijdigheid van projecten als onderdeel van een uitgebreid ervaringsspectrum. Meer referenties op aanvraag aan info@thost.de.

Modernisering van een verbrandingsinstallatie

CURRENTA, manager en exploitant van de CHEMPARKs op de locaties Leverkusen, Dormagen en Krefeld-Uerdingen, is onder andere verantwoordelijk voor de afvoer van gevaarlijk afval uit de chemische industrie op alle drie de locaties. Vanwege een toegenomen behoefte van de klant werd een capacitieve uitbreiding en modernisering van de verbrandingsinstallatie op de locatie Uerdingen gepland.

Afvalverbrandingsinstallatie Roosendaal Nederland

Bouw van een Energy-from-Waste-installatie (afvalverwerker) met een capaciteit van 290.000 t / jaar huishoudelijk en industrieel afval in Roosendaal. Uit het afval wordt 30 MW elektrisch vermogen geproduceerd, voldoende voor de stroomvoorziening van 70.000 huishoudens in en rond Roosendaal.

Afvalverbrandingsinstallaties Newhaven Groot-Brittannië

Nieuwbouw van een afvalverbrandingscentrale in Newhaven in Zuidoost-Engeland. Verwerking van 210.000 ton huisvuil voor de opwekking van stroom voor ca. 16.000 huishoudens.

Recyclingsystemen Hong Kong

Bouw van een recyclingsysteem voor elektronisch afval (WEEE) met een vermogen van 30.000 ton per jaar. De installatie werd gebouwd in het EcoPark in Tuen Mun met een investering van 71 miljoen USD.

 

Pompstation Shuweihat VAE

De uitbreiding van het pompstation Shuweihat in de Verenigde Arabische Emiraten met 2 pompen levert het emiraat Abu Dhabi een extra voorziening van gedemineraliseerd zeewater met een capaciteit voor 240 miljoen kubieke meter.

Nord Stream Oostzee-Pipeline Vyborg / Rusland - Greifswald / Duitsland

Bouw van een 1.200 km lange Oostzee-gaspipeline van Vyborg in Rusland naar Greifswald in Duitsland en uitrusting met besturings- en controlesystemen.

Pipeline Marl-Gelsenkirchen

Ten behoeven van capaciteitsuitbreiding en duurzame waarborging van de grondstofvoorziening werd de infrastructuur voor langeafstandskabels tussen de locaties van het chemiepark Marl en Ruhr Oel GmbH in Gelsenkirchen-Scholven vergroot. Aanleg van een langeafstandspijpleiding, bestaande uit twee parallelle strengen (2 x DN 150, PN 100) voor het transport van FCC C4 en isobutaanmengsel.

Ethyleen-pipeline-zuid Münchsmünster - Ludwigshafen

Met de aanleg van de ethyleen-pipeline-zuid komt er een einde aan de geïsoleerde ligging van het Beierse chemieknooppunt: met de ca. 370 kilometer lange pijpleiding van het Beierse Münchsmünster nabij Ingolstadt via Karlsruhe in Baden-Württemberg tot aan Ludwigshafen in Rijnland-Palts is het mogelijk de waardevolle grondstof ethyleen ter beschikking te stellen of indien gewenst naar Beieren te transporteren

De ondergronds aangelegde pijplijn loopt vanuit Münchsmünster ca. 103 kilometer door Beieren, het tracé in Baden-Württemberg is 197 kilometer lang, voordat de pijpleiding uiteindelijk na nog eens 70 kilometer door Rijnland-Palts in Ludwigshafen aankomt...

 

Projectcoördinatie Subsea-projecten

Voor het aardolietransport offshore / op zee worden in Duitsland speciale componenten gepland en geproduceerd. Deze worden in complexe testinstallaties functioneel gecontroleerd en aansluitend met speciale gereedschappen en onderwaterrobotten geïnstalleerd en in gebruik genomen.